Monday, October 13, 2008

เกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ใหญ่การบินไทย ถนน วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (Thai Airways International) เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศไทย เริ่มบินเที่ยวแรกวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 การบินไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งของเครือข่ายพันธมิตรสายการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ในประเทศไทยมีฉายาเรียกว่า เจ้าจำปี ซึ่งมีที่มาจากสัญลักษณ์ของการบินไทย การบินไทยได้ระดับความปลอดภัย "A" ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยที่สุด วัดจากสถิติสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2513 โดย Air Rankings Online
บริษัทวิจัยในธุรกิจการบินของโลก
"สกายแทรกซ์ รีเสิร์ช" เผยผลสำรวจเพื่อจัดอันดับสายการบินแห่งปี 2550 ให้การบินไทยได้รับเลือกให้เป็นสายการบินอับดับ 2 ของโลก ขณะที่ในส่วนของเลานจ์สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น ได้รับการโหวตให้เป็นเลานจ์สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ดีที่สุด
เข้ารายงานตัวรับการฝึกประสบการณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ

  • ประสบการณ้การทำงานด้านภาษา
  • การปรับตัวเข้ากับสังคม
  • การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • การเลือกและตัดสินใจในการทำงานในอนาคต

No comments: